ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • GSBPM
   •   gsbpm.png - ขนาด 592.00 KB  Download
  • การจัดการคุณภาพสถิติทางการ
   •   แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ.pdf - ขนาด 449.00 KB  Download
   •   หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย.pdf - ขนาด 226.00 KB  Download
   •   แนวทางการจัดการคุณภาพสถิติทางการ.pdf - ขนาด 779.00 KB  Download