ดาวน์โหลด

เอกสารคู่มือ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • GSBPM
   •   gsbpm.png - ขนาด 592.69 KB  Download
  • การจัดการคุณภาพสถิติทางการ
   •   แผนพัฒนาการจัดการคุณภาพสถิติทางการ.pdf - ขนาด 449.92 KB  Download
   •   หลักปฏิบัติเพื่อการจัดการคุณภาพสถิติทางการประเทศไทย.pdf - ขนาด 226.53 KB  Download
   •   แนวทางการจัดการคุณภาพสถิติทางการ.pdf - ขนาด 779.79 KB  Download

เอกสารการประกันคุณภาพ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • test
   •   01 ด้วยรักและผูกพัน.mp3 - ขนาด 8.84 MB  Download