หลักการที่ 4 : การป้องกันการใช้สถิติอย่างไม่ถูกต้อง

 

"หน่วยสถิติมีสิทธิ์ในการให้ข้อคิดเห็น เมื่อมีการตีความและนำสถิติทางการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง"

 

 

o เพื่อพัฒนาให้ผู้ผู้ใช้ตีความและใช้สถิติทางการได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยสถิติต้องยึดนโยบายการให้ความรู้แก่ผู้ใช้เป็นนโยบายที่สำคัญ

o เพื่อรักาาไว้ซึ่งความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือของสถิติทางการ

 

 

o กรอบทางกฎหมาย

o นโยบายหรือกรอบการดำเนินงานระดับประเทศ/ภูมิภาค

o การดำเนินการทางสถาบัน

 

 

o ความเสี่ยงจากการนำสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสถิติทางการและหน่วยสถิติ รวมถึงการกำหนดนโยบายเพื่อการตัดสินใจต่างๆอย่างไม่ถูกต้องซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างอันตราย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยสถิติต้องยอมรับความเสี่ยงในการให้ความคิดเห็นและนำประเด็นการนำสถิติไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเสนอต่อสาธารณะซึ่งต้องพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง