การประชุม: การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ชื่อการประชุม: การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการ
ครั้งที่: 2/2557
ลิงค์ไฟล์เอกสาร: statstd.nso.go.th
ภาพประกอบการประชุม:
  • Jellyfish